Điều khiển Polycom HDX seri

Điều khiển Polycom HDX seri, Polycom HDX seri remote control được sử dụng để điều khiển cho các dòng sản phẩm thiết bị hội nghị truyền hình Polycom HDX6000 / HDX7000 / HDX8000 & HDX9000

  • P/N: 2201-52556-001
  • Xuất xứ: Polycom
  • Bảo hành: 12 tháng